נהלים אקדמיים הנוגעים לתואר מגיסטר למדעים בביולוגיה

פנו אלינו
פרטי הקשר של כל בעלי התפקידים הרלוונטים לתארים מתקדמים בפקולטה כאן לשימושכם:
דיקן הפקולטה פרופ' מיכאל גליקמן
סגנית דיקן לתארים מתקדמים - פרופ' חבר שנהב שמר
רכזת תארים מתקדמים קרן וידל
תכנית לימודים ורישום סמסטריאלי

רישום סמסטריאלי למקצועות לתארים מתקדמים מתבצע לקראת תחילת הסמסטר. חוזר לקראת הרישום יופץ לפני תחילת כל סמסטר. את הרישום יש לבצע על גבי הטופס הרשמי של ביה”ס לתארים מתקדמים, בחתימת המנחה. בית הספר לתארים מתקדמים יעדכן מידי סמסטר על תקופת השינויים שבמהלכה ניתן להירשם/ לבטל מקצועות. את הטפסים לרישום ניתן למצו באתר ביה"ס לתארים מתקדמים בקישור הבא https://graduate.technion.ac.il/form: /. יש להגיש את הטופס לידי מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה הגב' קרן וידל.

קורסי חובה לתואר מגיסטר:

1. בחירה בקורס גדול אחד: תפקוד ומבנה חלבונים (138039)/גישות ניסוייות בחומצות גרעין (138038)/ "מדע הנתונים הגנומי" (138047)

בשנה הראשונה ללימודים חובה לבחור אחד משלושת האשכולות הבאים:

 1. אשכול חלבונים: קורס "תפקוד ומבנה חלבונים" (138039): הקורס כולל הרצאות לאורך הסמסטר ומעבדה מרוכזת בסוף הסמסטר (ניתן בסמסטר חורף).
 2. אשכול חומצות גרעין: קורס "גישות ניסוייות בחומצות גרעין" (138038): הקורס כולל הרצאות לאורך הסמסטר ומעבדה מרוכזת בסוף הסמסטר (ניתן בסמסטר אביב).
 3. אשכול מדעי הנתונים הגנומי: קורס "מדע הנתונים הגנומי" (138047) וקורס חובה נוסף משלושת הקורסים הבאים: "מודלים בביולוגיה" (136042), "כלים בביואינפורמטיקה מבנית" (138005) ו"ביולוגיה מערכתית" (136037).

2.עבודת מחקר 1 138060 ועבודת מחקר 2 138061

בשנה הראשונה ללימודים יש ללמוד את קורס עבודת מחקר 1 138060 (רישום לסמסטר א) ועבודת מחקר 2 138061 (רישום לסמסטר ב). קורס זה הוא עבודת מחקר של הסטודנט/ית בנושא ספציפי באחד מן השטחים הבאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, ביולוגיה של התא, בוטניקה, זואולוגיה, אקולוגיה ועוד.  כל קורס שווה ל-2.5 נקודות לימוד.

עבודת המחקר תכלול לימוד שיטות מעבדה מתקדמות, תכנון ניסויים וסיכומם בצורה הנהוגה בספרות. הקורס מאפשר לסטודנט/ית לפתח חשיבה על שאלות מדעיות, היפותזה ומטרות מחקר, לתכנן ולבצוע ניסויים מדעיים בתחום המחקר של המעבדה ולנתח ולהציג את התוצאות המדעיות. הציון עבור קורסים אלה הוא מאוני.

בסוף הקורס יש להגיש עבודה מסכמת (עד 5  עמודים) לידי המנחה, בהתאם לפורמט הבא:

 • מבוא
 • היפותזת ומטרות המחקר
 • שיטות מחקר
 • תוצאות
 • דיון
 • ורשימת מקורות

את העבודה הסופית יש להגיש לידי המנחה לכל המאוחר עד סוף מועד א של בחינות לכל סמסטר.

ולכתב גם את רכזת תארים מתקדמים, קרן וידל kerenv@technion.ac.il

 

3.קורסים "נושאים עדכניים בביולוגיה 1 (138083), נושאים עדכניים בביולוגיה 2 (138084), נושאים עדכניים בביולוגיה 3 (138085) ונושאים עדכניים בביולוגיה 4 (138086)

קורסים נושאים עדכניים בביולוגיה 1-4, כוללים את ההרצאות השבועיות בסמינר הפקולטי לאורך כל סמסטר בימי שני בשעה 13:00 בצהריים. מדי שבוע מועברות הרצאות מרתקות על מחקרים חדישים בביוכימיה, ביופיזיקה, ביולוגיה מולקולרית, אימונולוגיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה, גנומיקה, ביואינפורמטיקה וכו'. כל קורס שווה ל-0.5 נקודות לימוד. עבור הסטודנטים לתואר מגיסטר למדעים הנוכחות בהרצאות אלה היא חובה לאורך כל ארבעת הסמסטרים לתואר. בסיום כל סמסטר יש להגיש עבודה על אחד המחקרים שנדונו בקורס ע"י כתיבת מאמר דעה, פרספקטיבה לידי מורה/מורת הקורס. הציון הוא בינארי: עובר/נכשל.

4.קורס כתיבה אקדמית באנגלית למגיסטר ואנגלית מורחבת

במהלך הלימודים לתואר מגיסטר למדעים בביולוגיה הסטודנטים לתואר מגיסטר במדעים נדרשים לעבור בהצלחה את הקורס "כתיבה אקדמית באנגלית למגיסטר". הקורס הוא קורס ייעודי לתלמידי המגיסטר בפקולטה לביולוגיה.

קורס קדם חובה- קורס אנגלית מורחבת בסמסטר הראשון לתואר:

דרישות אנגלית מורחבת- https://graduate.technion.ac.il/current_students/languages/

 

5.אתיקה של המחקר

כל סטודנט/ית בנתיב מחקרי בטכניון נדרש/ת להשתתף בקורס (218000) מקוון בנושא "אתיקה של המחקר" כתנאי להגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי. תכני הקורס, המשימות הלימודיות, הדיונים הקבוצתיים והמבחן נעשים מרחוק. הקורס מתבסס על ציון עובר / נכשל. ציון עובר יינתן לסטודנטיות/יים שיבצעו את כל המשימות הלימודיות באופן מדויק בהתאם להנחיות שבאתר ויעברו בהצלחה את המבחן. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר בית ספר לתארים מתקדמים בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/current_students/research/research-ethics/

 

סיום השתלמות

כל סטודנט מחויב  בכתיבת חיבור . הנחיות מעודכנות לעריכת החבור ניתן לקבל באמצעות אתר ביה”ס לתארים מתקדמים באינטרנט: www.graduate.technion.ac.il

.הרצאה סמינריונית - סמינר מסיימים

לפי התקנות של בית ספר לתארים מתקדמים בטכניון הסטודנט נדרש לתת הרצאה סמינריונית על נושא העבודה בשלב מתקדם של מחקרו, בשנה האחרונה להשתלמותו, ולא יאוחר משבועיים לפני הגשת החיבור. מועדי הסמינר הסמסטריאליים בפקולטה לביולוגיה:

 • סמסטר חורף ימי רביעי 13:00
 • סמסטר אביב ימי שלישי 13:00

יש לקבוע תאריך לסמינר (רצוי סמסטר מראש) מול רכזת תארים מתקדמים, קרן וידל (Kerenv@technion.ac.il)

כחודש לפני הסמינר יש להעביר את הפרטים הבאים: שם נושא המחקר באנגלית, תקציר ההרצאה (עד פסקה אחת) באנגלית ותמונה אישית של הסטודנט/ית. ההרצאה תפורסם  בלוח השנה הטכניוני, ברשימת התפוצה של כלל הפקולטה ותפורסם על לוחות המודעות בפקולטה.

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות