חברי סגל

סנן לפי תחום מחקר סנן לפי תחום מחקר

פרופ' אמריטוס אריה אדמון
ראש המרכז לפרוטיאומיקה בטכניון

פרופ' חבר נביה איוב
סגן דיקן לתארים מתקדמים

פרופ' חבר אריאל קפלן
סגן דיקן להוראה

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות