חברי סגל

סנן לפי תחום מחקר סנן לפי תחום מחקר

ד"ר יורם ירושלמי
עמית הוראה מן המניין

פרופ' חבר שנהב כהן
סגנית דיקן לתארים מתקדמים

פרופ' חבר אריאל קפלן
סגן דיקן להוראה

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות