ברכות לפרופ' אליעזר ליפשיץ על זכייתו בפרס הקריירה של האגודה הישראלית לביולוגיה התפתחותית לשנת 2022, כהוקרה על תרומתו המשמעותית לתחום הביולוגיה ההתפתחותית

18 יולי 2022

הפרס יוענק לפרופ' לליפשיץ בסימפוזיון השנתי של האגודה הישראלית לביולוגיה התפתחותית IsSDB ב-8 בדצמבר.
ברכות לאליעזר על קבלת הפרס היוקרתי ביותר!!

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות