תכניות הלימודים בתארים מתקדמים

פנו אלינו
פרטי הקשר של כל בעלי התפקידים הרלוונטים לתארים מתקדמים בפקולטה כאן לשימושכם:
דיקן הפקולטה פרופ' מיכאל גליקמן
סגנית דיקן לתארים מתקדמים - פרופ' חבר שנהב שמר
רכזת תארים מתקדמים קרן וידל

הפקולטה לביולוגיה מקיימת תכניות השתלמות לתארים גבוהים "מגיסטר למדעים" ו- "דוקטור לפילוסופיה". תוכניות המוסמכים שלנו נערכות באנגלית, ואנו מקדמים בברכה סטודנטים בינלאומיים. התכניות מיועדות לבעלי תואר ראשון או שני במדעי החיים וכן לבעלי תואר ראשון או שני בתחומיים מדעיים אחרים ובהנדסה, אם כי ייתכן ואלו יידרשו להשלמה.

עיקר ההשתלמות לתארים גבוהים "מגיסטר " או "דוקטור"  היא עבודת מחקר מדעית. במסגרת ההשתלמות התלמידים פוגשים שאלות מחקריות, לומדים גישות לפתרונן, מתנסים בשיטות ניסוייות מגוונות, ולומדים לנתח את תוצאות הניסוי ולדון במשמעותן. הדגש מושם על ניתוח וחשיבה עצמאית, מעקב אחר ספרות שוטפת והכרת נושאים המתפתחים בתחומים השונים בביולוגיה.

לימודים לתואר מגיסטר למדעים בביולוגיה

תנאי הקבלה:
בוגרי תואר ראשון בממוצע של 80 לפחות.

מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה ללימודים).
עמידה בהצלחה בראיון שנערך בוועדת הקבלה של הפקולטה.

ועדת הקבלה תבחן את ההיבטים הבאים:

  • ידע כללי הקשור לנושא המחקר במעבדה אליה מבקש/ת הסטודנט/ית להתקבל ויכולת הסטודנט/ית לדון בשאלה מדעית המעניינת אותו/ה.
  • יכולת הסטודנט/ית לדון במאמר מדעי אחד לפחות (שפורסם/התקבל לפרסום, לא Review) בתחום שהמעבדה חוקרת (על הסטודנט/ית לשלוח במייל את המאמר למרכזת תארים מתקדמים כשבוע לפני הפגישה עם הוועדה).
  • יכולת הסטודנט/ית לדון בפרויקט מחקר, באם בצע/ה (למשל במסגרת תואר ראשון או בעבודה)

* הועדה לתארים מתקדמים תשקול מתן מלגת הצטיינות למשך תקופה של חצי שנה/שנה, עבור מועמדים בולטים שיצטיינו במעמד ועדת הקבלה.

קרא עוד +
סגור -

מעבר למסלול ישיר לתואר דוקטור

סטודנטים בעלי הישגים גבוהים במיוחד, שהתחילו את לימודיהם לקראת תואר מגיסטר למדעים(MSc) המצטיינים בלימודים ובמחקר, יוכלו להגיש בקשה למעבר למסלול ישיר לתואר דוקטור, בהתאם להמלצת הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים.

תנאי קבלה:

התנאים המקדימים להגשת בקשה למעבר למסלול ישיר מופיעים בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/current_students/magister-degree/direct-to-phd/

הסטודנט/ית יידרש/תידרש לעמוד בהצלחה ראיון מול הועדה לתארים מתקדמים הפקולטית.
לפרטים נוספים ושריון מועד לוועדה נא לפנות לרכזת תארים מתקדמים: kerenv@technion.ac.il.

קרא עוד +
סגור -

תכנית רוטציה יוקרתית לסטודנטים מצטיינים במסלול משולב לדוקטורט

תנאי הקבלה:

תכנית יוקרתית זאת של הפקולטה לביולוגיה מיועדת לסטודנטים מצוינים בוגרי תואר ראשון מהטכניון ומאוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, שעונים על הקריטריונים הבאים:

  • בעלי ממוצע ציונים מעל 90 בתואר ראשון מהטכניון.
  • בעלי ממוצע מעל 90 ומדרג גבוה ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
  • בוגרי תואר ראשון מצטיינים מאוניברסיטאות בחו"ל המדורגות גבוה בדירוג שנחאי.

הקבלה לתוכנית הרוטציה לתואר מגיסטר למדעים במסלול משולב לדוקטור תהיה מותנית בהמלצה חיובית של וועדת הקבלה לתארים מתקדמים של הפקולטה לביולוגיה. סטודנטים שיתקבלו לתוכנית זאת יזכו במלגת הצטיינות מהפקולטה לביולוגיה. התכנית תכלול התנסות מחקרית בשלוש מעבדות שונות בפקולטה אותם הסטודנט יבחר מראש בסיכום עם חברי הסגל. למציאת מעבדות המחקר לחצו כאן

משך כל התנסות תהיה 3 חודשים, בהם יו"ר הוועדה לתארים מתקדמים ישמש כמנחה ארעי במהלך תקופה זו. בתום תקופת הרוטציה, 9 חודשים, הסטודנט יבחר את המעבדה בה הוא רוצה להמשיך את השתלמותו למסלול המשולב לתואר דוקטור ויגיש את נושא המחקר תוך חודש ימים. סטודנט שעשה פרויקט במהלך התואר הראשון בטכניון, יוכל להסתפק בשתי התנסויות בלבד במעבדות שונות מהמעבדה בה עשה את הפרויקט.

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם קרן וידל מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה לביולוגיה: kerenv@technion.ac.il .

קרא עוד +
סגור -

לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD)

תנאי הקבלה
בעלי תואר "מגיסטר למדעים" (תואר שני מחקרי עם תזה) או תואר MD, בעלי ממוצע ציונים מצטבר של 88 ומעלה. המועמדים יתבקשו לתת שמות של שני ממליצים.

מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה ללימודים).

תכנית הלימודים לתואר דוקטור

דרישות הלימוד הן על פי המפורט באתר בית הספר. בנוסף הסטודנט/ית יידרש/תידרש  ל –

  • ביצוע עבודת מחקר מקורית בהיקף נרחב תוך הדגשת הגישה המדעית והאנליטית. על המועמד/ת להוכיח את כשירותו/ה למחקר, ואת יכולתו/ה לבצע מחקר מקורי בעל ערך. כמו כן עליו/ה להוכיח שהוא/היא ניחן/ת בסגולות היוזמה, הדמיון, ההתעמקות, כושר השיפוט וההתמדה הנדרשים מחוקר/ת עצמאי/ת. המחקר יחשב לבעל ערך אם הוא ברמה המאפשרת את פרסומו בכתב עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע וההבנה בתחום במחקר.
  • 6 נקודות של מקצועות לתארים מתקדמים, הכוללים 2 מקצועות חובה של "נושאים עדכניים בביולוגיה" חצי נקודה כל מקצוע.
  • מעבר בהצלחה של בחינת המועמדות. יש להגיש הצעת מחקר תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות. הצעת המחקר תשמש כבסיס לבחינת המועמדות. דרישות הטכניון והפקולטה בכל הקשור בבחינת המועמדות מסוכמות בטופס נפרד.
  • מעבר של שתי ועדות מעקב לבחינת המועמדות (בשנה השנייה והשלישית ללימודים) מול ועדת מעקב לבחינת  המועמדות שתמונה על ידי המנחה ותכלול לפחות שני נציגים מהפקולטה לביולוגיה.

חובה להתחיל בצבירת הנקודות הנדרשות לא יאוחר ממועד העמידה בבחינת המועמדות.

קרא עוד +
סגור -

MBA מנהל עסקים בהתמחות במדעי החיים כתואר משני במקביל ללימודי PHD

מסלול התמחות במדעי החיים במסגרת התואר MBA מיועד לסטודנטים מתחום הביולוגיה ותחומים נוספים במדעי החיים, המעוניינים לקבל הכשרה ניהולית כדי להוביל ארגונים ומיזמים בתחום מדעי החיים. המטרה המרכזית: להקנות לסטודנטים ידע והבנה, שיטות וכלים ניהוליים, תוך דגש על איתור הזדמנויות  ליישום תגליות במדע הבסיסי והדרך לביצוען. הכרת תקנות, כלים כמותיים רלבנטיים לביוטק, כלים לגיוס כספים ומשאבים, ניהול הקניין הרוחני, ניהול משא ומתן, ניהול עובדים, ניהול תהליכים ארגוניים, והכרות עם האקו-סיסטם הייחודי של מדעי החיים.

תנאי קבלה:

יוכלו להגיש מועמדות לתכנית זו סטודנטים לתואר דוקטור לאחר בחינת המועמדות, שצברו 50% מנקודות הלימוד לתואר, כפוף לאישור המנחה, בהתאם לנהלי בית ספר לתארים מתקדמים ללימודים לתואר משני. לפרטים:

https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/another-graduate-degree/

לאתר התוכנית: https://mba.technion.ac.il/

קרא עוד +
סגור -
זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות