ביואינפורמטיקה וביולוגיה מערכתית

הביואינפורמטיקה (ביולוגיה חישובית) עוסקת בחקר המידע הביולוגי ומיישמת כלים מתחום מדעי המחשב, המתמטיקה, הסטטיסטיקה ותורת המידע לשם עיבוד מידע ביולוגי רחב היקף.
תחום זה החל להתפתח בזכות זמינותם של מאגרי מידע ביולוגיים וממצאים ניסויים קליניים הולכים וגדלים שאנחנו צריכים לנתח, כמו גם התפתחותם של שיטות אנליזה ויכולות חישוב מודרניות.
הפקולטה לביולוגיה בטכניון עושה שימוש בניתוח מאגרי מידע לטובת גילויים בתחום התרופות, אפידמיולוגיה של מחלות, גנטיקה של אוכלוסיות, אנליזה מטבולית, ניבוי יעילות תרופות כנגד מטרות מולקולריות.

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות