סנן לפי תחום מחקר סנן לפי תחום מחקר

פרופ' חבר אריאל קפלן
סגן דיקן להוראה

פרופ' חבר שנהב כהן
סגנית דיקן לתארים מתקדמים

פרופ' אמריטוס אריה אדמון
ראש המרכז לפרוטיאומיקה בטכניון

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות