בקרה גנטית וביטוי חלבונים

תחום הבקרה הגנטית עוסק ברגולציה התאית והחוץ תאית על תהליכי ייצור החלבונים ופעולתם. תהליכים אלו מבוקרים ברמת הדנ"א, הרנ"א והחלבונים עצמם.
הבקרה היא למעשה המתווכת את הפער שבין הגנוטיפ לפנוטיפ, והבנתה תסייע בהמשך במציאת דרכי התערבות וטיפול במידת הצורך.
בפקולטה לביולוגיה בטכניון אנו משתמשים בשיטות ניסוייות וחישוביות כדי לחקור נזקי דנ"א, מודיפיקציות על דנ"א/רנ"א והיחסים ביניהם,
מסלולי סיגנלים, אנדוקרינולוגיה וביטוי חלבונים בבריאות ובחולי במודלים השונים (בני אדם, צמחים ומיקרואורגניזמים).

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות