Seminars

ארוח פאנל מדוקטורט לתעשייה- הפקולטה לביולוגיה
03/09/2020 13:00

 

בסיוםהדוקטורט חלקנו נמשיך במחקר באקדמיה, וחלקנו נצא לדרך חדשה בתעשיה- אבל מהןהאפשרויות העומדות בפנינו? מהם האתגרים הצפויים?

כדי לשוחח, להקשיב, ובעיקר לפתוח את הראש להזדמנויות עבורינו בתום הדוקטורט- אנו מתכבדות לארח פאנל מעורר השראה, של בוגרידוקטורט שנמצאים כיום בתפקידים מגוונים ומעניינים בתעשייה.

 

הפאנל יערך בזום ביום חמישי ה- 3.9.20 בשעות 13:00-14:30 

 

 

ההרשמהלאירוע :

https://technion.zoom.us/meeting/register/tJYpce2vrD4oG9Bsj06OOGCTASSleJe2erCb

בסיוםההרשמה יישלח לינק לזום- מהרו להרשם!

 

משתתפי הפאנל:

Dr. MartinAkermanCTO, Cofounder at Envisagenics, Inc

https://www.linkedin.com/in/martin-akerman-586b4a1a/

 

Dr. DiklaMontekio MalterDirector ofInvestments & Partnerships at The Kitchen Hub

https://www.linkedin.com/in/dr-dikla-montekio-malter-a282baa2/

 

Dr. RoiFeingersch, Foresee Genomics, CEO& Founder

https://www.linkedin.com/in/roi-feingersch-5666b715/

 

DrJasmin RavidCo-founder ofKinoko-Tech

https://www.linkedin.com/in/jasmin-ravid/

 

DrShimon(Shimi) ShteingartVP R&D atBioimmunate LTD

https://www.linkedin.com/in/shimon-shimi-shteingart-9810311a/

 

נשוחחעל הנושאים הבאים-

·         איךמחליטים בין המשך מחקר באקדמיהלבין מעבר לתעשייה?

·         אילואפשרויות קיימות בפני אם אני לא רוצה להמשיך בתפקידי מחקר?

·         אילוכישורים כדאי לרכוש במהלך הלימודים?

·         איךאני מייחד את עצמי בחיפוש עבודה?

·         מהוטווח המשכורות הצפוי?

·         האםכדאי בכל זאת לצאת לפוסט דוקטורט לפני המעבר לתעשיה?

·         האםאוכל להמשיך לעסוק בהוראה?